Die politiek in die duiwe sport, ongeag hoeveel onsmaaklikhede en negatiewe gedagtes die term en die implikasies daarvan, sal in die weg van die beginner kom wanneer hy aansluit by n klub en aktief deelneem aan wedvlugte. Die voortbestaan van ons sport hang af vir sy lewensbloed meer vandag as ooit tevore in ons geskiedenis, van die waagmoed,inisiatief en vindingreikheid van ons jonger duiweboere.

Een van die ongelukkigste verskynsels in die duiwesport en een van die hoofredes waarom die sport teen so n slakkegang vorentoe beweeg , is die tendens om die ou skool van duiwe politisie te laat voortsloer in die lig van meer moderne  idees en ontwikkelinge. Waneer hulle al lankal hul onbeholpenheid en onbereidwilligheid om saam met die tye vorentoe te beweeg ten toon gestel het.

Ek glo dat sommige mense nie geleer kan word nie en dit is wanner hulle die standpunt in neem van, die ou manier van dinge doen vir ewig sal duur. Die jonger geslag sal moet leer om nie net te aanvaar nie, as hulle kan leer om vir hulself te dink sal daar beslis gunstige resultate wees. Dit is dan dat hulle sal vind dat hulle staar konserwatisme, domheid, kleinsierigheid en persoonlike afguns in die gesig. Dit hang van die jonger duiweboere af om te verseker, miskien geleidelik maar definitief met doelgerigtheid, dat die ouer garde aan die roer van sake, vervang moet word soos die tye verander.

Gaan na vergaderings, hetsy klub, unie of beheerligaam, en wanneer jy n ferme begrip het van waaroor dit gaan, sonder om te skroom jul menings te lig wanneer daar vermoed word dat sake nie is soos dit hoort nie.Ignoreer die ou manne wanneer hulle kom met die algemene taktiek van vra, hoe lank vlieg jy al duiwe.Wees verseker dis net om jul ywer te breek om dinge reg te doen. Die ooglopende antwoord is dat deeglike waarneming oor n kort tydperk  meer verteenwoordigend is van ware ondervinding as min of geen waarneming oor n lang termyn.

Die hoofdoel van hierdie sport is juis om die kwaliteit van die wedvlug duif sowel as die bedryf daarvan te verhoog. Dus die hoofdoel van elke duiweboer moet op hierdie aspek van ons  sport, somtyds n vergete aspek, gefokus wees. As die opkomende geslag hul krag en energie op hierdie brood noodsaaklike weg wil inspan sal daar in n leeftyd van nou gevra word waarom die dooie hout so lank geduld was in n tyd wat veronderstel is om verlig te wees.

Ek beroep my op elke duiweboer in ons land om hul hand op te steek in gewilligheid om hierdie kwynende sport van ons deur die drif te help. Daar is mos geleenthede waar ons in gesprek met mekaar antwoorde kan vind vir dit wat pla.