Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van die Suid Afrikaanse Nationale Posduif Organisasie (SANPO) wat gehou sal word op Saterdag 12 Maart 2016 te Silver Valke Rugby Klub , Roestoff straat , Silverton , Pretoria.

Alle lede van alle organisasies wat by SANPO geaffilieer is , is welkom en word hartlik uitgenooi om die Algemene Jaarvergadering by te woon op 12 Maart 2016 om 10:00 by te woon.

Algemene navrae: J Pretorius (081 378 3574)

Reis en verblyf navrae: Marion Kuipers (012 5413878 / 0823730824)

E-mail:  travel@genesislabour.co.za
Johan Pretorius
SANPO Sekretaris.

SANPO ANNUAL GENERAL MEETING
Notice of the Annual General of the South African National Pigeon Organisation that will be held on Saturday 12th March 2016 at the Silver Valke Rugby Club, Roestoff Street, Silverton, Pretoria.

All members of all organisations affiliated to SANPO are welcome and are invited to attend the Annual General Meeting on the 12th March 2016 at 10:00.

Enquiries: J Pretorius (081 378 3574)

Travel and Subsistence en enquiries:  Marion Kuipers (012 5413878 / 0823730824)

E-mail:  travel@genesislabour.co.za

Johan Pretoruis
SANPO Secretary.